Képzési kategóriák

Ezen az aloldalon arról találhatsz információt, hogy mi az a

 • szakma,
 • részszakma,
 • szakképesítés,
 • mesterképzés,
 • jogszabály alapján szervezett képzés,
 • hány szakképzettséget szerezhetsz ingyen, továbbá, hogy
 • milyen képzésben szerezhetsz tanúsítványt.

 

A szakmák

Államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget (szakmát) tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít:

A szakmákat a Szakmajegyzék tartalmazza. Szakmát csak és kizárólag technikumban és szakképző iskolában lehet tanulni iskolai végzettségtől, előképzettségtől és életkortól függően tanulói, vagy felnőttképzési jogviszonyban. A szakképző iskolában tanulható szakmák (melyeknek 4-es számmal kezdődik az azonosító számuk) alapvető bemeneti feltétele az általános iskolai végzettség, technikumban tanulható szakmáké (melyeknek 5-ös számmal kezdődik az azonosító számuk) pedig a középiskolai érettségi (az általános iskola utáni továbbtanulási lehetőségekről itt olvashat). További beiratkozási feltételek lehetnek az egészségügyi alkalmasság, illetve a pályaalkalmasság is.

A képzések megkezdését, a szakmák oktatását és a vizsgáztatást Képzési és Kimeneti követelmények (KKK), valamint Programtantervek (PT) szabályozzák. Ezen alapdokumentumok nyilvánosak és mindenki számára elérhetők a következő oldalon: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt.

 

A részszakmák

Bizonyos szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei magukban foglalnak részszakmákat, illetve hozzájuk tartozó bemeneti-, képzési- és vizsgakövetelményeket is. Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány:

 • szakképesítést,
 • ha a részszakmára történő felkészítés dobbantó program keretében és műhelyiskolában történt, államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és
 • legalább egy munkakör betöltésére képesít.

Részszakma tanulható szakképző intézményekben és engedéllyel rendelkező felnőttképzőknél is, részszakmában szakmai vizsga tehető és szakmai bizonyítvány szerezhető szakképző intézményekben és akkreditált vizsgaközpontokban.

 

A szakképesítések

A szakképesítések nem szerepelnek a Szakmajegyzékben. A szakképesítések bemeneti-, képzési- és vizsgakövetelményeit Programkövetelmények szabályozzák, melyek elérhetők a következő oldalon: https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses

A szakképesítésekhez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány:

 • államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Szakképesítés tanulható szakképző intézményekben és engedéllyel rendelkező felnőttképzőknél is, szakképesítésben képesítő vizsga és bizonyítvány akkreditált vizsgaközpontokban (https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses) szerezhető.

 

A szakképzés ingyenessége

Az állam

a) az első kettő szakma megszerzését – ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő évfolyamban, illetve a műhelyiskolában való részvételt is – az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül,

b) a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga letételéig és,

c) a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzését az általa, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

 

Mesterképzés és mestervizsga

Mestervizsgára annál a területileg illetékes gazdasági kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.

A mestervizsgára felkészítő képzések részei:

 • pedagógia
 • vállalkozásvezetés
 • szakmai elmélet és gyakorlat

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa:

 • a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét,
 • a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítását,
 • a vállalkozás indításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását,
 • a vállalkozás létrehozásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben, valamint azt, hogy a tanulóképzéssel kapcsolatban a gazdálkodó szervezet eleget tehessen a szakképzésről szóló törvény előírásainak.

Mestervizsga dokumentumok és követelmények elérhetők az alábbi oldalon:
https://mkik.hu/mestervizsga-dokumentumok-es-kovetelmenyek

További információk a baranyai mesterképzésről:
https://pbkik.hu/ugyintezes/mesterkepzes/

 

Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés

Jogszabály által valamely tevékenység folytatásának, munkakör betöltésének, illetve magasabb fizetési besorolás alkalmazásának feltételéül meghatározott olyan oktatás és képzés, amelynek legalább célját, tartalmát és megszervezésének általános feltételeit, továbbá az oktatás, képzés eredményes elvégzésének igazolási módját vagy ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelményt jogszabály vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában közjogi szervezetszabályozó eszköz határozza meg, ide nem értve a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe tartozó, valamint a szakképzettségre, szakképesítésre felkészítő oktatást és képzést.

 

Tanúsítványt adó tanfolyami képzések, továbbképzések, tréningek

Felnőttképzők bejelentés, vagy engedély alapján végezhetnek felnőttképzési tevékenységet (https://far.nive.hu/kezdolap).

Felnőttképzési engedéllyel nem rendelkező felnőttképzőnél nem lehet:

 • sem részszakmára felkészítő,
 • sem szakképesítésre (képesítő vizsgára) felkészítő, valamint
 • az állam, vagy az Európai Unió által támogatott tanfolyamon, tréningen részt venni.

A fenti kategóriákban csak felnőttképzési engedéllyel rendelkező felnőttképzők képezhetnek.

A felnőttképzők a képzéseik elvégzésének igazolására tanúsítványt állítanak ki. A tanúsítvány, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára jelentkezés feltétele.

A tanúsítvány:

 • szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít,
 • munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít.

 

További információk a felnőttképzéssel kapcsolatban az alábbi oldalon olvasható:
A felnőttképzés új rendszere

Kapcsolódó jogszabályok:

Szakképzés:

 • 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Felnőttképzés:

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

LOGO
A weboldalt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara üzemelteti.