Képzési kategóriák

Ezen az aloldalon arról találhatsz információt, hogy mi az a

 • szakma,
 • részszakma,
 • szakképesítés,
 • mesterképzés,
 • hány szakképzettséget szerezhetsz ingyen, továbbá, hogy
 • milyen képzésben szerezhetsz tanúsítványt.

 

A szakmák

Államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget (szakmát) tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít:

A szakmákat a Szakmajegyzék tartalmazza. Szakmát csak és kizárólag technikumban és szakképző iskolában lehet tanulni iskolai végzettségtől, előképzettségtől és életkortól függően tanulói, vagy felnőttképzési jogviszonyban. A szakképző iskolában tanulható szakmák (melyeknek 4-es számmal kezdődik az azonosító számuk) alapvető bemeneti feltétele az általános iskolai végzettség, technikumban tanulható szakmáké (melyeknek 5-ös számmal kezdődik az azonosító számuk) pedig a középiskolai érettségi (az általános iskola utáni továbbtanulási lehetőségekről itt olvashat). További beiratkozási feltételek lehetnek az egészségügyi alkalmasság, illetve a pályaalkalmasság is.

A képzések megkezdését, a szakmák oktatását és a vizsgáztatást Képzési és Kimeneti követelmények (KKK), valamint Programtantervek (PT) szabályozzák. Ezen alapdokumentumok nyilvánosak és mindenki számára elérhetők a következő oldalon: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt.

 

A részszakmák

Bizonyos szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei magukban foglalnak részszakmákat, illetve hozzájuk tartozó bemeneti-, képzési- és vizsgakövetelményeket is. Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány:

 • államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és
 • legalább egy munkakör betöltésére képesít.

Részszakma tanulható szakképző intézményekben és engedéllyel rendelkező felnőttképzőknél is, részszakmában szakmai vizsga tehető és szakmai bizonyítvány szerezhető szakképző intézményekben és akkreditált vizsgaközpontokban.

 

A szakképesítések

A szakképesítések nem szerepelnek a Szakmajegyzékben. A szakképesítések bemeneti-, képzési- és vizsgakövetelményeit Programkövetelmények szabályozzák, melyek elérhetők a következő oldalon: https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses

A szakképesítésekhez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány:

 • államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Szakképesítés tanulható szakképző intézményekben és engedéllyel rendelkező felnőttképzőknél is, szakképesítésben képesítő vizsga és bizonyítvány akkreditált vizsgaközpontokban (https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses) szerezhető.

 

A szakképzés ingyenessége

Az állam a szakképzésben való részvétel keretében

 1. legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és
 2. a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig

ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

 

Mesterképzés és mestervizsga

Mestervizsgára annál a területileg illetékes gazdasági kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.

A mestervizsgára felkészítő képzések részei:

 • pedagógia
 • vállalkozásvezetés
 • szakmai elmélet és gyakorlat

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa:

 • a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét,
 • a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítását,
 • a vállalkozás indításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását,
 • a vállalkozás létrehozásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben, valamint azt, hogy a tanulóképzéssel kapcsolatban a gazdálkodó szervezet eleget tehessen a szakképzésről szóló törvény előírásainak.

Mestervizsga dokumentumok és követelmények elérhetők az alábbi oldalon:
https://mkik.hu/mestervizsga-dokumentumok-es-kovetelmenyek

További információk a baranyai mesterképzésről:
https://pbkik.hu/ugyintezes/mesterkepzes/

 

Tanúsítványt adó tanfolyami képzések, továbbképzések, tréningek

Felnőttképzők bejelentés, vagy engedély alapján végezhetnek felnőttképzési tevékenységet (https://far.nive.hu/kezdolap).

Felnőttképzési engedéllyel nem rendelkező felnőttképzőnél nem lehet:

 • sem részszakmára felkészítő,
 • sem szakképesítésre (képesítő vizsgára) felkészítő, valamint
 • az állam, vagy az Európai Unió által támogatott tanfolyamon, tréningen részt venni.

A fenti kategóriákban csak felnőttképzési engedéllyel rendelkező felnőttképzők képezhetnek.

A felnőttképzők a képzéseik elvégzésének igazolására tanúsítványt állítanak ki. A tanúsítvány, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára jelentkezés feltétele.

A tanúsítvány:

 • szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít,
 • munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít.

További információk a felnőttképzéssel kapcsolatban az alábbi oldalon olvasható:
A felnőttképzés új rendszere

Kapcsolódó jogszabályok:

Szakképzés:

 • 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Felnőttképzés:

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
LOGO
A weboldalt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara üzemelteti.